POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

 

La Direcció de PULIM, SA, una de les empreses pioneres en serveis de neteja al Baix Llobregat, considera la Qualitat i el respecte al Medi Ambient com a factors essencials per a l’èxit de l’empresa. Per a això, comptem amb la col·laboració i interès de totes i cadascuna de les persones de l'organització per assolir-ho.

Per complir amb aquest compromís la gestió de l’empresa es recolza en les següents directrius:

El Respecte a les Persones es el nostre eix vertebrador, sigui a la pròpia plantilla, clients o proveïdors, sense renunciar a la sostenibilitat i rendibilitat de la nostra empresa.

✔ El nostre objectiu clau és aconseguir la satisfacció de client, complint rigorosament amb els requisits aplicables, a més dels propis de cada client; i acordats segons els preus pactats en els contractes signats.

✔ Adequar les persones als llocs de treball, proporcionant la necessària formació, per assegurar la seva integració i implicació en el projecte Pulim i en la preservació del nostre Medi Natural.

✔ Obtenir la millora contínua dels nostres processos i serveis, mitjançant la Metodologia Lean.

✔ Assegurar el compliment de la legislació ambiental vigent, així com altres requisits específics que PULIM hagi subscrit.

✔ Aconseguir la continua minimització dels residus generats i dels recursos naturals consumits en l’exercici de la nostra activitat, per contribuir en mantenir, en la mesura possible, la sostenibilitat del nostre Medi Natural.

✔ Compromís a millorar de forma continua el nostre sistema de gestió ambiental, a protegir el Medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació i la preservació del nostre entorn, contribuint amb la nostra gestió ambiental, anar minimitzant l’Impacte de la Petjada Ecològica que generem per evitar el Canvi Climàtic.

✔ Adquirir el compromís de la prevenció de qualsevol risc previsible, en tots els processos de l’organització, inclosos els legals i ambientals.

Per seguir aquestes directrius s’ha desenvolupat un sistema de gestió de qualitat i del medi ambient segons les Normes UNE-EN ISO 9001:2015 i 14001:2015. Aquest sistema és una responsabilitat de tota l’empresa, té el recolzament de la Direcció i el seu compliment es considera objectiu prioritari i estratègic dins de l’organització.

En Santa Coloma de Cervelló, a 23 de febrer del 2.021.

DIRECTORA I RESPONSABLE DE QUALITAT I MEDI AMBIENT


firma

Núria Puig Romagosa