Ens mana la qualitat

Respectem el medi ambient

La prevenció de riscos ens preocupa

Prevenció de riscos

Per assegurar-nos en el compliment dels preceptes establertes en les Lleis i Reglaments en la gestió de la Prevenció dels Riscos Laborals, disposem d’un tècnic de Prevenció de Riscos en plantilla.

Conjuntament amb el concert d’una entitat de Prevenció de Riscos, el nostre Comitè de Salut i Higiene fomenta la creació d’una Cultura Positiva en la Prevenció.

S’analitzen i es seleccionen els procediments i tècniques de treball amb menys riscos, així com es minimitzen, fent provisió en cada ocasió de les eines més adequades.

Abans de realitzar serveis que puguin comportar algun risc, el nostre tècnic visualitza l’emplaçament, i les mesures de seguretat que convindria adoptar.

Gestió ambiental

Per que sabem molt bé quin és l’impacte de la nostra activitat econòmica sobre el medi ambient, som els primers en conscienciar al nostre personal de les mesures a prendre per protegir el nostre entorn immediat.

Potenciem la formació continua de l’empresa que es vagi a un sistema total de gestió de residus. Conjuntament amb la col·laboració dels nostres clients, implantem mesures correctives de fàcil seguiment per fer una correcta selecció dels residus per parts dels usuaris, per procedir a fer una correcta gestió de reciclatge posteriorment. Estem coordinats amb diferents proveïdor de gestió de residus, homologats per la Junta Residus de Catalunya.

Disposem de productes biodegradables, ecològics i de baixa o nul.la toxicitat..

Evitem l’abús de productes amb altes concentracions de clor i fosfats en els serveis de manteniment i higienització. En aquest sentit, també fomentem la utilització adequada i de la concentració justa de producte.

 

Gestió de la qualitat

De sempre, a Pulim ens preocupem d’estar en constant evolució, de formar-nos permanentment en noves tècniques, així com d’incorporar nova maquinaria/tecnologia en els nostres processos.

Cada client disposa d’un pla de treball adaptat a les característiques particulars, però també alhora, atenent a les singularitats del seu sector.

La combinació d’una encertada valoració tècnica segons cada client i una supervisió constant és el secret de la satisfacció dels nostres clients.

Dediquem molts esforços en la supervisió: no només realitzem controls correctius sinó preventius. També disposem d’un sistema àgil i ràpid per resoldre possibles incidències o faltes d’assistència, i evitar deficiències en el servei.

Tot això està enquadrat en la política d’assegurament de la qualitat que disposa PULIM, regulada per la normativa ISO 9001:2000, del qual disposem certificat.

L’assoliment d’un alt grau de qualitat en general ens ha permès que podem estar especialment orgullosos de l’alta fidelització dels nostres clients.

 

Gestió de la confiança

A Pulim, realitzem una acurada selecció del personal tant en el procés d’entrada, com en la capacitació i formació dels equips.

El nostre personal és de confiança; la majoria són treballadors amb més de 8 anys a l’empresa. Ens agrada que el personal es trobi a gust en la nostra empresa i desenvolupi el servei que dóna amb la màxima eficiència.

No obstant, acudim a innumerables centres d’ocupació i associacions, per tal de disposar de més poder de selecció i així disposar del personal més idoni per cada lloc de treball.

El nostre Manual d’Acollida, la formació en la Prevenció de Riscos/Capacitació ens assegura que el treballador novell s’ubiqui ràpidament en la nostra organització, i s’identifiqui en el nostre projecte.

Tot això està enquadrat en la política d’assegurament de la qualitat que disposa PULIM, regulada per la normativa ISO 9001:2000, del qual disposem certificat.

L’assoliment d’un alt grau de qualitat en general ens ha permès que podem estar especialment orgullosos de l’alta fidelització dels nostres clients.